szozdakrzysztof.pl

Czas jest po Twojej stronie

Czas to pieniądz Tak ci zawsze mówili, ale w szkole mówili jeszcze że pieniądze szczęścia nie…

Spełniaj swoje założenia

Spełniaj swoje założenia Kto nie marzy, kto nie ma założeń, nie dąży do nich. Jeśli dążysz…

Freelancer – po pracy?

Freelancer (pol. wolny strzelec) – osoba pracująca bez etatu, realizująca projekty na zlecenie, najczęściej specjalizująca się…