szozdakrzysztof.pl

Regulamin

Regulamin szkoleń online przeprowadzanych w ramach firmy Barwne Wnętrze:

 1. Właścicielem niniejszego Serwisu jest Barwne Wnętrze z siedzibą w Wojkowicach, ul. Piaski 107b, NIP: 6312272668, REGON: 243478845, Zarejestrowany w Urzędzie Gminy Wojkowice,
 2. Każdy uczestnik szkolenia informowany jest o regulaminie i proszony o dobrowolne zapoznanie się z jego punktami.
 3. Rezerwacja i potwierdzenie terminu szkolenia jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Szkolenia online prowadzone są w ramach projektu #archicadnagodziny jako jednoosobowe zajęcia wspomagające użytkowników programu w ich pracy -tryb one-on-one.
 5. Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji, polepszenie jakości pracy jak i rozwiązanie bieżących czy zaległych problemów projektowych.
 6. Szkolenie online odbywa się na komputerze i sprzęcie osoby szkolonej.Osoba szkoląca łączy się z komputerem uczestnika zdalnie.
 7. Osoba szkolona odpowiada we własnym zakresie za zainstalowane u siebie oprogramowanie, jego poprawność, licencję jak i wersję.
 8. Oprogramowanie dodatkowe proponowane przesz szkolącego (czyli Gimp oraz Inkspace) są programami na licencji GNU, dostępne nieodpłatnie do pracy komercyjnej.
 9. Komunikacja między komputerami odbywa się przy użyciu pulpitu zdalnego, który uczestnik zgodnie z zaleceniami producenta może ściągnąć i zainstalować za darmo jako licencję niekomercyjną używaną podczas np szkoleń czy pomocy.
 10. Komunikacja głosowa odbywa się przez telefon, skype lub messenger.
 11. W przypadku drugiego i kolejnego aktywnego uczestnika szkolenia, cena za godzinę liczona jest od ilości uczestników tzn każdy dodatkowy uczestnik ponosi taką samą opłatę jak pierwszy uczestnik.
 12. Nie zezwala się na rejestrację spotkania bez uprzedniej wiedzy i zgody szkolącego.
 13. Szkolenia online przez telefon czyli rozwiązywanie problemów na bieżąco możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu takiej formy ze szkolącym. Osoba szkolona może wówczas dzwonić do osoby szkolącej z pytaniami. Koszt tego rodzaju szkolenia to 60zł/os za każdą rozpoczętą godzinę.
 14. Koszt szkolenia w przełożeniu godzinowym wynosi 60zł (PLN)/os./h zegarową, w przypadkach szczególnych dopuszczona jest płatność w USD, EUR, GB jak i Paypal we wszystkich walutach. W przypadku szybkich płatności koszt szkolenia to 63zł/os/h zegarową
 15. Szkolenie odbywa się po wcześniejszej rezerwacji terminu. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata przez uczestnika kwoty za zarezerwowaną liczbę godzin w terminie do 3 dni od dnia rezerwacji. W odmiennym przypadku rezerwacja zostaje anulowana – liczy się zaksięgowanie wpłaty, nie data wysłania.
 16. W przypadku nieuiszczenia opłaty za szkolenie zajęcia nie odbywają się a termin zostaje uwolniony.
 17. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć.
  1. dla stałych uczestników wystarczy potwierdzenie przelewu.
  2. jeśli uczestnik płaci w szczególnych przypadkach uzgodnionych, po zajęciach, kolejne nie odbywają się przed uiszczeniem wpłaty za poprzednie zajęcia.
 18. W przypadku krótkiego terminu rezerwacja – zajęcia należy przedłożyć niezwłocznie potwierdzenie przelewu lub skorzystać z szybkich przelewów.
 19. W przypadku naruszenia pkt 12 uczestnik zobowiązuje się dobrowolnie uiścić opłatę licencyjną w wysokości 600zł
 20. W przypadku uiszczenia opłaty i odwołania zajęć przez uczestnika do 24h przed rozpoczęciem szkolenia, opłata za zajęcia przepada na rzecz szkolącego.
 21. W szczególnym przypadku gdy uczestnik płaci po odbyciu zajęć, w przypadku ich odwołania tuż przed planowanym ich rozpoczęciem, uczestnik zgadza się przelać ich równowartość na konto szkolonego.
 22. Faktury wystawiane są każdorazowo lub zbiorczo – wg życzenia osoby szkolonej.
 23. Płatność szybkim przelewem następuje poprzez kliknięcie poniższego linka:
  1 godzina szkolenia
  2 godziny szkolenia
  3 godziny szkolenia
 24. Płatności standardowe należy wykonać na konto nr:
  MBank:PL 44 1140 2004 0000 3902 7503 4094
  W tytule wpisując ilość godzin szkolenia oraz uczestnika szkolenia.
 25. Reklamacje dotyczące szkoleń należny składać pisemnie na adres info@szozdakrzysztof.pl , w wiadomości należy podać powód reklamacji, przebieg zdarzenia. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty skutecznego doręczenia.
 26. Świadczona usługa jest usługa szkoleniową prowadzoną online, przez co nie ma możliwości jej zwrotu w sensie fizycznym.

Regulamin zaktualizowano na dzień 26.01.2021

REGULAMIN W TYM KWOTY i STAWKI OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 lutego 2021r .