szozdakrzysztof.pl

Regulamin

Regulamin szkoleń online przeprowadzanych w ramach firmy Barwne Wnętrze:

 1. Właścicielem niniejszego Serwisu jest Barwne Wnętrze z siedzibą w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 34 , NIP: 6312272668, REGON: 243478845, Zarejestrowany w Urzędzie Gminy Wojkowice,
 2. Szkolenia online prowadzone są jako jednoosobowe zajęcia wspomagające użytkowników programy w ich pracy -tryb one-on-one.
 3. Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji, polepszenie jakości pracy jak i rozwiązanie bieżących problemów projektowych.
 4. Szkolenie online odbywa się na komputerze i sprzęcie osoby szkolonej.Osoba szkoląca łączy się z komputerem uczestnika zdalnie.
 5. Osoba szkolona odpowiada we własnym zakresie za zainstalowane u siebie oprogramowanie.
 6. Oprogramowanie dodatkowe proponowane przesz szkolącego (czyli Gimp oraz Inkspace) są programami na licencji GNU, dostępne nieodpłatnie do pracy komercyjnej.
 7. Komunikacja między komputerami odbywa się przy użyciu pulpitu zdalnego, który uczestnik zgodnie z zaleceniami producenta może ściągnąć i zainstalować za darmo jako licencję niekomercyjną.
 8. Komunikacja głosowa odbywa się przez telefon lub skype.
 9. W przypadku drugiego i kolejnego aktywnego uczestnika szkolenia, cena za godzinę liczona jest od ilości uczestników.
 10. Nie zezwala się na rejestrację spotkania bez uprzedniej wiedzy i zgody szkolącego.
 11. Szkolenia online przez telefon czyli rozwiązywanie problemów na bieżąco możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu takiej formy ze szkolącym. Osoba szkolona może wówczas dzwonić do osoby szkolącej z pytaniami. Koszt tego rodzaju szkolenia to 50zł/os za każdą rozpoczętą godzinę.
 12. Koszt szkolenia w przełożeniu godzinowym wynosi 50zł (PLN)/os., w przypadkach szczególnych dopuszczona jest płatność w USD, EUR, GB jak i Paypal we wszystkich walutach.
 13. Szkolenie odbywa się po wcześniejszym uiszczeniu wpłaty przez uczestnika – liczy się zaksięgowanie wpłaty, nie data wysłania.
 14. W przypadku nieuiszczenia opłaty za szkolenie zajęcia nie odbywają się.
 15. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć
  1. dla stałych uczestników wystarczy potwierdzenie przelewu.
  2. jeśli uczestnik płaci w szczególnych przypadkach uzgodnionych, po zajęciach, kolejne nie odbywają się przed uiszczeniem wpłaty za poprzednie zajęcia.
 16. W przypadku nieuiszczenia opłaty istnieje możliwość opłaty za pomocą szybkich przelewów online- na prośbę uczestnika udostępniany jest link.
 17. W przypadku uiszczenia opłaty i odwołania zajęć przez uczestnika w dniu szkolenia, opłata za zajęcia na które nie stawił się szkolony przepada na rzecz szkolącego.
 18. W szczególnym przypadku gdy uczestnik płaci po odbyciu zajęć, w przypadku ich odwołania tuż przed planowanym ich rozpoczęciem, uczestnik zgadza się przelać ich równowartość na konto szkolonego.
 19. Faktury wystawiane są każdorazowo lub zbiorczo – wg życzenia osoby szkolonej.
 20. Płatność szybkim przelewem:
  1 godzina szkolenia
  2 godziny szkolenia
  3 godziny szkolenia
 21. Płatności standardowe należy wykonać na konto nr:
  MBank:PL 44 1140 2004 0000 3902 7503 4094
  W tytule wpisując ilość godzin szkolenia oraz uczestnika szkolenia.
 22. Reklamacje dotyczące szkoleń należny składać pisemnie na adres info@szozdakrzysztof.pl , w wiadomości należy podać powód reklamacji, przebieg zdarzenia. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty skutecznego doręczenia.
 23. Świadczona usługa jest usługa szkoleniową prowadzoną online, przez co nie ma możliwości jej zwrotu w sensie fizycznym.

Regulamin zaktualizowano na dzień 15.04.2019r