szozdakrzysztof.pl

Regulamin stacjonarne

Regulamin szkoleń stacjonarnych przeprowadzanych w ramach firmy Barwne Wnętrze:

 1. Właścicielem niniejszego Serwisu jest Barwne Wnętrze z siedzibą w Wojkowicach, ul. Plaka 4B/10 , NIP: 6312272668, REGON: 243478845, Zarejestrowany w Urzędzie Gminy Wojkowice,
 2. Szkolenia stacjonarne prowadzone są jako jednoosobowe lub grupowe zajęcia wspomagające użytkowników w nauce lub/i pracy z programem.
 3. Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji, polepszenie jakości pracy jak i rozwiązanie bieżących problemów projektowych.
 4. Szkolenie stacjonarne odbywa się na komputerze i sprzęcie osoby szkolonej.
 5. Dopuszcza się udostępnianie ekranu prowadzącego przy pomocy:
  1. Pulpit zdalny – do 5 uczestników
  2. Rzutnik multimedialny lub ekran – w zależności od możliwości sprzętowych szkolonych
  3. Transmisja prywatna na YT
 6. Osoba szkolona odpowiada we własnym zakresie za zainstalowane u siebie oprogramowanie.
 7. Oprogramowanie dodatkowe proponowane przesz szkolącego (czyli Gimp oraz Inkspace) są programami na licencji GNU, dostępne nieodpłatnie do pracy komercyjnej.
 8. Nie zezwala się na rejestrację spotkania bez uprzedniej wiedzy i zgody szkolącego.
 9. Koszt szkolenia w przełożeniu godzinowym wynosi 50zł (PLN)/os., w przypadkach szczególnych dopuszczona jest płatność w USD, EUR, GB jak i Paypal we wszystkich walutach.
 10. Przy większej niż 6 liczbie uczestników możliwe indywidualne ustalenie ceny.
 11. Do kosztów szkolenia należy doliczyć koszt dojazdu
 12. Szkolenie odbywa się po wcześniejszym uiszczeniu wpłaty przez uczestnika – liczy się zaksięgowanie wpłaty, nie data wysłania.
 13. W przypadku niezaksięgowania na koncie szkolącego opłaty za szkolenie zajęcia nie odbywają się.
 14. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć.
 15. W przypadku wpłaty przez szkolonego, która zostanie zaksięgowana po określonym terminie, kwota przechodzi na poczet kolejnego spotkania zajęciowego.
 16. W przypadku uiszczenia opłaty i odwołania zajęć przez uczestnika w dniu szkolenia, opłata za zajęcia na które nie stawił się szkolony przepada na rzecz szkolącego.
 17. W szczególnym przypadku gdy uczestnik płaci po odbyciu zajęć, w przypadku ich odwołania tuż przed planowanym ich rozpoczęciem, uczestnik zgadza się przelać ich równowartość na konto szkolonego.
 18. W szczególnym przypadku gdy uczestnik płaci po odbyciu zajęć, w przypadku niezaksięgowania wpłaty na koncie szkolącego, kolejne zajęcia zostają przesunięte na kolejny termin ustalany indywidualnie.
 19. Faktury wystawiane są każdorazowo lub zbiorczo – wg życzenia osoby szkolonej.
 20. Płatności standardowe należy wykonać na konto nr:
  MBank:PL 44 1140 2004 0000 3902 7503 4094
  W tytule wpisując ilość godzin szkolenia oraz uczestnika szkolenia lub numer faktury.
 21. Reklamacje dotyczące szkoleń należny składać pisemnie na adres info@szozdakrzysztof.pl , w wiadomości należy podać powód reklamacji, przebieg zdarzenia. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty skutecznego doręczenia.
 22. Świadczona usługa jest usługa szkoleniową wykonywaną osobiście, przez co nie ma możliwości jej zwrotu w sensie fizycznym.

Regulamin zaktualizowano na dzień 15.03.2019r