szozdakrzysztof.pl

CHAIR MODEL IN #ARCHICAD

via https://youtu.be/zKnwmNgX-iQ Często na szkoleniach i przy pracy z Waszymi projektami pojawia się ten model krzesła,…