szozdakrzysztof.pl

Strop żelbetowy w Archicad

Projektując w archicadzie projektujemy w pewnym LOD (Level Of Detail) i pytanie w jaki sposób do tego podejdziemy.

Projektując budynek zaczynamy od pewnego rodzaju uproszczenia. Z biegiem czasu nasz projekt nabiera detalu, jednak już na początku musimy tak myśleć i planować nasz projekt, aby dochodzenie do tego detalu wiązało się tylko i wyłącznie ze zmianą gabarytów, czy opcji elementów a nie z jego przeprojektowywaniem.

Mamy więc dwie szkoły: pierwsza która zakłada wstępny projekt a potem jego doprojektowanie. Oraz drugą która zakłada w przeliczeniu na znajomość i możliwości programu wykonanie modelu gotowego, tylko że bez detalu. O tym jak lepiej i cz czego lepiej projektować usłyszycie w filmie:

#archicadnagodziny

#archicadnagodziny

%d bloggers like this: