szozdakrzysztof.pl

Być jak Frank Lloyd Wright 

Być jak Frank Lloyd Wright oto piękne porównanie. Myślę, że każdy architekt młodego pokolenia chciałby być tak…