szozdakrzysztof.pl

Zmiany są konieczne

Zmiany są konieczne i to nie tylko w naszym postrzeganiu rzeczywistości, choć to zawsze w cenie.…