szozdakrzysztof.pl

O pasjach

Nie od razu Rzym zbudowano, zresztą upadł przez niegospodarność i złe planowanie. O pasjach możemy rozmawiać…